Alcohol Podior 80% 1 liter

€ 10,95

Effectief tegen coronavirussen wanneer handen worden ingewreven!

Alcohol Podior 80% is een desinfectievloeistof op basis van gedenatureerde ethylalcohol voor het ontsmetten van de (intacte) huid, instrumentaria en oppervlakken.

Alcohol Podior 80% valt onder de biocidenwetgeving.

Alleen voor uitwendig gebruik.
Goedkeuring door het Ctgb.
Toelatingsnummer 14331 N (IPA denaturatie).
Gebruik altijd een desinfectiemiddel dat voor het gewenste gebruik is toegelaten. Een toegelaten product is voorzien van een N-nummer (registratie Ctgb) of een E-nummer (registratie medisch hulpmiddel). Op het etiket of in de bijsluiter moet staan waarvoor het is toegelaten en hoe het gebruikt dient te worden.

Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.